Sunday, January 13, 2013

فریاد دسته‌جمعی در سوئد


هر شب راس ساعت 10 دانشجویان مقیم در خوابگاه دانشجویی در چند شهر سوئد پنجره اتاق های خود را باز کرده و برای چند دقیقه فریاد می کشند. هنوز کسی دقیقا نمی داند که این رویداد چرا و چگونه متولد شد.

آیا تا به حال اینقدر تحت فشار استرس بوده ای که هوس کنی پنجره اتاق را باز کنی و سکوت شب را با فریادت بشکافی؟ این دقیقا کاری است که دانشجویان مقیم در خوابگاه فلوگستا ( Flogsta) در شهر اوپسالای سوئد راس ساعت ده شب انجام می دهند و پس از آن به شهرهای استکهلم، لوند و لینشوپینگ هم گسترش پیدا کرد.

برخی معتقدند که این رویداد احیا شده‌ی سنتی قدیمی است که در دهه هفتاد میلادی جریان داشت. طبق این نظر دانشجویان خوابگاه فلوگستا برای زنده نگه‌داشتن یاد یکی از دانشجویان مقیم این خوابگاه که دست به خودکشی زد دقایقی فریاد می زدند.

بنا بر یک نظریه دیگر این اتفاق در دهه هفتاد میلادی و توسط یک دانشجوی ایکس‌چنج آغاز شد. گفته می شود که این دانشجوی خارجی در فصل امتحانات برای تخلیه روانی خود، در نیمه های شب فریاد می کشید تا اینکه به او گفته شد که طبق قوانین سوئد بعد از ساعت ده شب نباید سروصدا ایجاد کرد و پس از آن این دانشجو قبل از ساعت ده آغاز به فریاد کشیدن می کرد و سپس دانشجویان دیگری نیز از او تبعیت کردند.

نظریه سوم معتقد است ریشه مشخصی برای این رویداد وجود نداشته و این اتفاق به صورت خودبخودی شکل گرفته و روشی جمعی برای فرار از استرس شب امتحان است.

این سنت برای سال ها فراموش شده بود تا اینکه در سال 2006 توسط دو دانشجو که یک رادیوی دانشجویی را در فلوگستا اداره می کردند بار دیگر احیا شد. آنها توانستند 1000 دانشجو را بسیج کنند تا رکورد فریاد دسته جمعی را بشکنند. آنها به مدت 8 دقیقه فریاد کشیدند و توانستند صدایی با قدرت 106.3dB. را تولید کنند اما این صدا برای شکستن رکورد جهانی کافی نبود.

اکنون و بار دیگر این سنت در حال احیای مجدد است. در لینک زیر می توانید فیلمی را ببینید که اخیرا توسط یکی از دانشجویان خوابگاهی در استکهلم ضبط شده است. در این فیلم دانشجویی که دوربین را به دست دارد شروع به داد کشیدن کرده و پس از آن تعداد زایدی از دانشجویان او را همراهی می کنند.
No comments:

Post a Comment