Sunday, January 20, 2013

آیا تا به حال به این فکر کرده ایم که اگر روزی چنین "آدم کشونی" در محل مان، سر کوچه مان برگزار شود، خودمان، خواهرمان، برادرمان، مادرمان، پدرمان... به تماشا خواهیم رفت یا نه؟! این تماشاچیان مرگ از فضا نیامده اند. کسانی اند مثل ما، از جنس ما. زورمان به حکومت نمی رسد که اعدام را متوقف کنیم، این درست. رسانه انبوه نداریم که مردم را آگاه کنیم، این هم درست. اما لااقل می توانیم روی خود و اطرافیان مان کار کنیم. بهتر است قبل از دشنام دادن به تماشاچیان، عکس های‌شان را دقیق نگاه کنیم. شاید آشنایی در میان شان باشد...

No comments:

Post a Comment