Tuesday, October 8, 2013

برادران قاچاقچی احساس خطر می کنند

برخی جریان های درون حکومت عمیقا از هرگونه ایجاد تفاهم بین ایران و غرب و برداشتن تحریم ها مخالف اند چراکه تحریم ها برای آنها فضای اقتصادی غیررقابتی و غیرشفافی را ایجاد می کند که از قبل آن می توانند کرور کرور پول به جیب بزنند. 
توماس فریدمن در مقاله اخیر خود در نیویورک تایمز با اشاره به سودهای کلان برخی جریان های داخل ایران (بخوانید سپاه) در شرایط تحریمی می گوید که به همین خاطز است که این «تندروها هیچگاه نمی خواهند که سفارت آمریکا در ایران را ببینند.»
روزنامه کیهان بدون شک سخنگوی این جریان است. در شرایطی که دستگاه دیپلماسی دولت جدید در تلاش است تا حتی الامکان با غرب به توافق رسیده تا از میزان تحریم های کمرشکنی که بار اصلی اش بر دوش مردم است بکاهد اما کیهان ساز مخالف کوک می کند و در تلاش است فضا را متشنج بکند. محمدجواد ظریف ساعاتی پیش در استتوسی در فیسبوک آشکارا ناراحتی خود را از عملکرد کیهان اعلام کرد اما این تازه اول راه است. دولت اگر در راهی که انتخاب کرده راست قامت است باید خود را برای جدالی تمام عیار با برادران قاچاق چی که منفعت شان در خطر است آماده کند.

1 comment:

  1. صحیح ترین تحلیل همین است. کسانی که در اقتصاد ایران دستی دارند این موضوع را خوب می دانند که عده ای برای فقط چند دلار مملکت و ملتی را به نابودی می کشند و هیچکس هم با آن برخوردی نمی کند

    ReplyDelete