Thursday, March 27, 2014

من در کل از هواداران همایون شجریان هستم. صدایش نرم و گرم و عاشقانه است. از آن دست صداهای آسمانی که آدم را به خلسه می برد. اما هرکاری می کنم نمی توانم با این کار جدیدش *چرا رفتی* ارتباط برقرار کنم. نمی دانم مشکل از چیست. آهنگ اش ایراد دارد؟ تنظیم ش بد است؟ بد خوانده است؟ نمی دانم. البته کار بدی نیست اما وقتی انتظار آدم بالا می رود دیگر نمی توان هر چیزی را پذیرفت و همایون شجریان با کارهای قبلی اش انتظار ها را به شدت بالا برده است. 

خود آهنگ به کنار اما این کلیپی که باران کوثری برای آهنگ ساخته است هم چیز نچسبی است به نظرم. ایراد کار این است که یه خورده غیر طبیعی و مصنوعی است و ادا و اصولی که درآورده می شود تو ذوق می زند. نمی دانم شاید بهتر بود که باران برای این کار یا از آدم های معمولی (غیر بازیگر) استفاده کند و یا از بازیگران به شدت حرفه ای که محصول باورپذیر شود. 

نمی دانم شاید بدبینانه دارم به این کار نگاه می کنم اما به هر حال این احساسی است که به این آهنگ و کلیپ اش دارم.No comments:

Post a Comment