Sunday, July 20, 2014

از داریوش آشوری بسیار می توان آموخت. این سخنرانی او در مراسم بزرگ‌داشت‌اش در ونکوور کانادا حاوی نکات جالب بسیاری است و گوش دادن به این سخنرانی اکیدا توصیه می شود. در میان سخنان او اما آنجایی که درباره احمد فردید صحبت می کند و چرخش ۱۸۰ درجه ای اش بعد از انقلاب را شرح می دهد بسیار جالب است.

 فردید یکی از کسانی است که نظریات اش بسیار به چفت و بست‌دار کردن ایدئولوژی جمهوری اسلامی کمک کرد. فردید از آن‌ دست آدم هایی است که خوب بود کشید و جهت باد را به درستی تشخیص داد و بعد از انقلاب کراوات باز کرد، قرآن در جیب گذاشت و فیلسوف حزب‌الله شد.

 بسیاری معتقدند که کتاب غرب‌زدگی آل احمد وام‌دار نظریات فردید است. اما جالب است بدانیم که فردید همواره چنین نمی اندیشیده است. صادق هدایت در یکی از نامه هایش به شهید نورایی نوشته شده به تاریخ ۳ آذر ۱۳۲۵ (فردید در آن زمان ۳۶ سال داشته است) درباره او می نویسد: «موجود ضعیف و کله خشکی است. معتقد است که حمال اروپایی از علمای ایرانی بیشتر چیز می فهمد و خودش را اروپایی می داند. گویا به وسیله‌ی شهود به این مطلب پی برده است!». 

قضاوت با شما!

No comments:

Post a Comment