Tuesday, September 23, 2014

۱. قسمت اول مستند انقلاب شبکه من و تو رو دیدم. تصاویر آرشیوی خیلی خوبی داشت. به لحاظ فرم هم بسیار حرفه ای تر از مستندهای قبلی این شبکه بود و به لحاظ محتوا هم همان خط مشی کلی شبکه در تبرئه شاه. صد البته که شاه نه دیوی است که جمهوری اسلامی می گوید و نه فرشته ای که طرفداران‌ش مدعی اند. یک شخصیت حاکستری بود مانند همه اهل قدرت و سیاست. 
تا ببینیم قسمت های بعدی چگونه خواهد بود. اگر امکان و وقت ش را دارید تماشا کنید. 

۲. فیلم چ حاتمی کیا را دیدم. واقعا نمی دانم هدف حاتمی کیا از ساخت این فیلم چیست. یک افتضاح با بازی افتضاح تر فریبرز عرب‌نیا (کلا از بازی عرب‌نیا خوشم نمیاد). چمران در این فیلم آدمی همیشه حیران است که با چشمانی گشاد چونان جغدی متعجب فقط نظاره می کند. در کل وقت تلف کردن است تماشای این فیلم. نبینید چیزی را از دست نمی دهید. 
صد البته که روایت حاتمی کیا از قضایای پاوه روایت رسمی جمهوری اسلامی است.