۱۳۹۳ آذر ۳, دوشنبه

گفت زمانى به جنگ مى روم كه پدرم از جنگ برگردد. جنگ سال هاست كه تمام شده پدرش اما هنوز بر نگشته...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر