Wednesday, March 18, 2015


مشغول مطالعه کتاب «هویت ایرانی و زبان فارسی» شاهرخ مسکوب ام. همان‌طور که از عنوان قابل فهم است، کتاب درباره چگونگی استفاده از زبان فارسی برای حفظ هویت ملی پس از حمله اعراب به ایران است. کتاب هم‌چنین اطلاعات خوبی درباره چگونگی تکوین تشیع و مولفه های ایرانی این مذهب به دست می دهد. 
کتاب بسیار مفیدی است با نثری درخور و اطلاعات تاریخی فراوان. گزینه خوبی است برای مطالعه در ایام فراغت نوروز.

 فایل پی دی اف اش را می توانید به رایگان از سایت راهک دانلود کنید.

No comments:

Post a Comment