Tuesday, March 1, 2016

۲۸ فوریه سال‌روز ترور اولاف پالمه نخست وزیر پیشین و رهبر حزب سوسیال دموکرات سوئد است. او سی سال پیش یعنی در ۲۸ فوریه سال ۱۹۸۶ در حالی که به همراه همسرش با پای پیاده و بدون محافظ از سینما به خانه برمی‌گشت در خیابان ترور شد.
پالمه سیاستمداری ضدجنگ، صلح‌طلب و انسان‌دوست بود و در طول دوران نخست‌وزیری خود تلاش‌های بسیاری برای گسترش صلح در جهان کرد. او همچنین از مخالفان جدی جنگ ویتنام بود و به همین دلیل همواره مورد انتقاد سیاست‌مداران آمریکا قرار می گرفت.
اولاف پالمه: «ما به دنبال تحقق جامعه‌ای دموکراتیک و هم‌بسته‌ایم. جامعه‌ای که در آن انسان‌ها در کنار هم و با احترام و مسئولیت‌پذیری متقابل، شرایطی را ایجاد کنند که که همه از فرصت برابر و ارزش یکسان برخوردار باشند.»

No comments:

Post a Comment