Sunday, March 11, 2018

امروز دوره مسئولیت‌ام در انجمن صلح استکهلم به پایان رسید. دو سال عضو شورای مرکزی و یک سال دبیر این مجموعه بودم که با بیش از سه هزار عضو یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های غیر دولتی حامی صلح در سوئد است. طی این مدت بسیار آموختم و در کنار سایر اعضا تلاش کردیم تا با سازمان‌دهی سخنرانی، کنفرانس، حلقه‌های مطالعاتی و کمپین‌های مختلف قدمی هرچه کوچک برای رسیدن به صلح و 
دموکراسی در جهان برداریم


No comments:

Post a Comment